4COS ³X+3 √2SIN2X=8COSX SIN8X

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt hễ trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

*

4cos3x+3√2. 2sinx.cosx - 8cosx=0

cosx(4cos2x+6√2.sinx-8)=0

cosx=0 or 4cos2x+6√2.sinx-8=0 (1)

(1)⇔4(1-sin2x)+6√2.sinx-8=0 mang đến đây bạn biết phương pháp giải phương trình bậc 2 rồi chứ


*

Giải những phương trình sau1) (cos^5fracx2)(sinfracx2) - (sin^5fracx2)(cosfracx2) = (fracsqrt38)2) 8(cos x.cosleft(fracpi3+x ight).cosleft(fracpi3-x ight)) = (sqrt3)3) (frac1cos x+frac1sin2x=frac2sin4x)

Giải những phương trình sau

1) (cos^5fracx2)(sinfracx2) - (sin^5fracx2)(cosfracx2) = (fracsqrt38)

2) 8(cos x.cosleft(fracpi3+x ight).cosleft(fracpi3-x ight)) = (sqrt3)

3) (frac1cos x+frac1sin2x=frac2sin4x)


*

(1,sin^2008x+cos^2008x=1)

(2,sin^5x+cos^5x+sin2x+cos2x=1+sqrt2)

(3,4cos^2x+3tan^2x-4sqrt3cosx+2sqrt3tanx+4=0)


Giải các phương trình :1) (fracsin^4x+cos^4xsin2x=frac12left( an x+cot2x ight))2) (frac1sin x+frac1sinleft(x-frac3pi2 ight)=4sinleft(frac7pi4-x ight))3)(2left(cos^42x-sin^42x ight)+cos8x-cos4x=0)4)(fracsin^4x+cos^4x5sin2x=frac12cot2x-frac18sin2x)5)(sin^4x+cos^4x-3sin2x+frac52sin^22x=0)

Giải các phương trình :

1) (fracsin^4x+cos^4xsin2x=frac12left( an x+cot2x ight))

2) (frac1sin x+frac1sinleft(x-frac3pi2 ight)=4sinleft(frac7pi4-x ight))

3)(2left(cos^42x-sin^42x ight)+cos8x-cos4x=0)

4)(fracsin^4x+cos^4x5sin2x=frac12cot2x-frac18sin2x)

5)(sin^4x+cos^4x-3sin2x+frac52sin^22x=0)


Giải các pt sau:

a) (3left(sin x+cos x ight)-4sin xcos x=0)

b) (12left(sin x-cos x ight)-sin2x=2)


giải phương trình: (dfrac5left(sqrt3sin x+cos x ight)-sqrt3cos2x+sin2x-6cot x-1=0)


1) (sin^2left(fracx2-fracpi4 ight).tan^2x-cos^2fracx2=0)2) (tanx=sin^2xleft(c-fracpi2010 ight)+cos^2left(2x+fracpi2010 ight)+sinx.sinleft(3x+fracpi1005 ight))3) (1+2cosxleft(sinx-1 ight)+sqrt2sinx+4cosx.sin^2fracx2=0)4) (3cos4x-8cos^6x+2cos4x=3)5) (1+sinx.sin2x-cosx.sin^22x=2cos^2left(fracpi4-x ight))6) (sinx.sin4x=sqrt2cosleft(fracpi6-x ight)-4sqrt3cos^2x.sinx.cos2x)7) (fractan^2x+tanx{tan^2x+1...

Bạn đang xem: 4cos ³x+3 √2sin2x=8cosx sin8x


1) (sin^2left(fracx2-fracpi4 ight).tan^2x-cos^2fracx2=0)

2) (tanx=sin^2xleft(c-fracpi2010 ight)+cos^2left(2x+fracpi2010 ight)+sinx.sinleft(3x+fracpi1005 ight))

3) (1+2cosxleft(sinx-1 ight)+sqrt2sinx+4cosx.sin^2fracx2=0)

4) (3cos4x-8cos^6x+2cos4x=3)

5) (1+sinx.sin2x-cosx.sin^22x=2cos^2left(fracpi4-x ight))

6) (sinx.sin4x=sqrt2cosleft(fracpi6-x ight)-4sqrt3cos^2x.sinx.cos2x)

7) (fractan^2x+tanxtan^2x+1=fracsqrt22sinleft(x+fracpi4 ight))

8) (cos^4x+sin^4x+cosleft(x-fracpi4 ight).sinleft(3x-fracpi4 ight)-frac32=0)


Xem bỏ ra tiết
Lớp 11ToánBài 4: Ôn tập chương Hàm con số giác và phương t...
5
0

1) sin3x+sin2x+sinx=cos2x+cosx+1

2) cos2x + cos23x = sin22x


Xem chi tiết
Lớp 11ToánBài 4: Ôn tập chương Hàm con số giác và phương t...

Xem thêm: Lỗi Không Vào Được Youtube Trên Tivi Samsung, Tại Sao Tivi Samsung Không Vào Được Youtube


1
0

Gọi M, m theo thứ tự là GTLN và GTNN của hàm số (y=frac4cos^2x+6sin x.cos x+14-sin2x-2sin^2x) , lúc ấy giá trị của 7M - 14m bằng: A. (-8sqrt2-10)

B. (-8sqrt2+10)

C. (18sqrt2-10)

D. (24sqrt2-10)


Xem chi tiết
Lớp 11ToánBài 4: Ôn tập chương Hàm số lượng giác với phương t...

Xem thêm: Top 19 Bảng Hóa Trị Trang 42 Sgk, Bảng Hóa Trị Lớp 8 Trang 42


1
0

cos2x+(sqrt )2 sin2x +1=0


Xem chi tiết
Lớp 11ToánBài 4: Ôn tập chương Hàm số lượng giác và phương t...
2
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)