Giải Phương Trình: 4(Sin4X + Cos4X) + √3Sin4X = 2

     

 ( Leftrightarrow 4left< 1-frac12sin ^22x ight>+sqrt3sin 4x=2Leftrightarrow cos 4x+sqrt3sin 4x=-1 )

 ( Leftrightarrow frac12cos 4x+fracsqrt32sin 4x=-frac12Leftrightarrow cos left( 4x-fracpi 3 ight)=cos frac2pi 3Leftrightarrow left< eginalign và 4x-fracpi 3=frac2pi 3+k2pi \ & 4x-fracpi 3=-frac2pi 3+k2pi \ endalign ight. )


 ( Leftrightarrow left< eginalign và 4x=pi +k2pi \ và 4x=-fracpi 3+k2pi \ endalign ight. ) ( Leftrightarrow left< eginalign và x=fracpi 4+frackpi 2 \ & x=-fracpi 12+frackpi 2 \ endalign ight.,kin mathbbZ ).

Bạn đang xem: Giải phương trình: 4(sin4x + cos4x) + √3sin4x = 2

Cách khác:

(*) ( Leftrightarrow 2(1-sin ^22x)+sqrt3sin 4x=0Leftrightarrow 2cos ^22x+2sqrt3sin 2xcos 2x=0 )

 ( Leftrightarrow cos 2xleft( cos 2x+sqrt3sin 2x ight)=0Leftrightarrow left< eginalign và cos 2x=0 \ & sqrt3sin 2x=-cos 2x \ endalign ight. )

(Leftrightarrow left< eginalign & cos 2x=0 \ & an 2x=-frac1sqrt3= an left( -fracpi 6 ight) \ endalign ight.)(Leftrightarrow left< eginalign và 2x=fracpi 2+k2pi \ và 2x=-fracpi 6+k2pi \ endalign ight.)


(Leftrightarrow left< eginalign & x=fracpi 4+kpi \ & x=-fracpi 12+kpi \ endalign ight., ext kin mathbbZ).

Xem thêm: Hãy Vẽ Sơ Đồ Các Bộ Phận Văn Học Việt Nam, Vẽ Sơ Đồ Các Bộ Phận Văn Học Việt Nam


Các câu hỏi liên quan


Cho phương trình: 2sin^2x−sinxcosx−cos^2x=m
Xem lời giải!
Giải phương trình: 4sin^3x.cos3x+4cos^3x.sin3x+3√3cos4x=3
Xem lời giải!
Giải phương trình: cos^4x+sin^4(x+π/4)=1/4
Xem lời giải!
Giải phương trình: sin^3x+cos^3x=sinx−cosx
Xem lời giải!
Giải phương trình: tanx−3cotx=4(sinx+√3cosx)
Xem lời giải!
Giải phương trình: 1+sin^32x+cos^32x=1/2sin4x
Xem lời giải!
Giải phương trình: 4(sin^4x+cos^4x)+√3sin4x=2
Xem lời giải!
Giải phương trình: 1+cot2x=1−cos2x/sin^22x
Xem lời giải!
Giải phương trình: 2cos^3x+cos2x+sinx=0
Xem lời giải!
Giải phương trình: (sin2x+√3cos2x)^2−5=cos(2x−π/6)
Xem lời giải!

Các việc cùng chủ đề!


Cho f(x)=cos^22x+2(sinx+cosx)^3−3sin2x+m
Xem lời giải!
Cho phương trình: m(sinx+cosx)+1+1/2(tanx+cotx+1/sinx+1/cosx)=0
Xem lời giải!
Cho phương trình cos^3x+sin^3x=msinxcosx
Xem lời giải!
Cho phương trình m(sinx+cosx+1)=1+sin2x (*). Kiếm tìm m để phương trình tất cả nghiệm thuộc đoạn <0;π/2>
Xem lời giải!
Giải phương trình: tan^2x(1−sin^3x)+cos^3x−1=0
Xem lời giải!
Giải phương trình: sinx+sin^2x+sin^3x+sin^4x=cosx+cos^2x+cos^3x+cos^4x
Xem lời giải!
Giải phương trình: 2sin^3x−sinx=2cos^3x−cosx+cos2x
Xem lời giải!
Giải phương trình: 3tan^3x−tanx+3(1+sinx)/cos^2x=8cos^2(π/4−x/2)
Xem lời giải!
Giải phương trình: 3(cotx−cosx)−5(tanx−sinx)=2
Xem lời giải!
*
Bứt phá 9+ môn Toán – Lớp 11
Xem bỏ ra Tiết

Hệ Thống Trung Tâm nhân tài Việt!


Trung trung khu Luyện Thi Đại Học và Bồi Dưỡng văn hóa Nhân Tài Việt!


Trung chổ chính giữa Gia Sư dạy Kèm tài năng Việt!


Đăng cam kết Tìm giáo viên Dạy Kèm
Đăng ký Làm giáo viên Dạy Kèm
Bảng Giá khoản học phí Gia Sư
Fanpage Trung vai trung phong Luyện Thi Đại Học nhân kiệt Việt
Fanpage Trung trung khu Gia Sư dạy Kèm khả năng Việt
FacebookTwitterEmail
Giải phương trình: 1+cot2x=1−cos2x/sin^22xPrevious
Giải phương trình: 1+sin^32x+cos^32x=1/2sin4xNext

Recommended Posts


Cho f(x)=cos^22x+2(sinx+cosx)^3−3sin2x+m
Cho phương trình: m(sinx+cosx)+1+1/2(tanx+cotx+1/sinx+1/cosx)=0
Cho phương trình cos^3x+sin^3x=msinxcosx
Cho phương trình m(sinx+cosx+1)=1+sin2x (*). Tìm kiếm m để phương trình gồm nghiệm trực thuộc đoạn <0;π/2>

No comment yet, showroom your voice below!


Add a comment Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường bắt buộc được đánh dấu *

Comment *


Name *
Email *
Website

lưu tên của tôi, email, và website trong trình thông qua này đến lần bình luận kế tiếp của tôi.

Xem thêm: Tả Chiếc Đồng Hồ Đeo Tay (3 Mẫu), Hay Nhất, Bài Văn Tả Cái Đồng Hồ Đeo Tay Lớp 5 Hay Nhất


Submit


© 2022 - Hỏi Đáp Toán Học. All rights reserved.
error: nội dung is protected !!