GIẢI PHƯƠNG TRÌNH: 2SIN3X−1SINX=2COS3X+1COSX 2 S I N 3 X

     

Lúc đó: (*) ( Leftrightarrow 2(sin 3x-cos 3x)=frac1sin x+frac1cos x )

 ( Leftrightarrow 2left< 3(sin x+cos x)-4(sin ^3x+cos ^3x) ight>=frac1sin x+frac1cos x )


 ( Leftrightarrow 2(sin x+cos x)left< 3-4(sin ^2x-sin xcos x+cos ^2x) ight>=fracsin x+cos xsin xcos x )

 ( Leftrightarrow (sin x+cos x)left< -2+8sin xcos x-frac1sin xcos x ight>=0 )

 ( Leftrightarrow (sin x+cos x)left< 4sin 2x-frac2sin 2x-2 ight>=0Leftrightarrow left< eginalign & sin x+cos x=0 \ và 4sin ^22x-2sin 2x-2=0 \ endalign ight. )

 ( Leftrightarrow left< eginalign và an x=-1 \ & sin 2x=1vee sin 2x=-frac12 \ endalign ight. ) (nhận đối với điều kiện)

 ( Leftrightarrow x=-fracpi 4+kpi vee 2x=fracpi 2+k2pi vee 2x=-fracpi 6+k2pi vee 2x=frac7pi 6+k2pi )


 ( Leftrightarrow x=pm fracpi 4+kpi vee x=-fracpi 12+kpi vee x=frac7pi 12+kpi , ext kin mathbbZ ).

Bạn đang xem: Giải phương trình: 2sin3x−1sinx=2cos3x+1cosx 2 s i n 3 x


Nhận dạy dỗ Kèm Toán - Lý - Hóa Online qua vận dụng Zoom, Google Meet,...


Dạy kèm online thúc đẩy 1 thầy 1 trò! cung ứng trực tuyến 24/7Dạy kèm Toán - Lý - Hóa tự lớp 6 ➜ 12 - Ôn thi Đại học tập - Cao ĐẳngLịch học bố trí sáng - chiều - tối, toàn bộ các buổi từ thứ 2 ➜ CNThời lượng học 1,5h - 2h/1 buổi!Học phí giá rẻ - bình dân!Đóng 3 tháng tặng 1 tháng

Các câu hỏi liên quan


Cho phương trình: cos4x=cos^23x+asin^2x
Xem lời giải!
Tìm a để hai phương trình sau tương đương: 2cosx.cos2x=1+cos2x+cos3x
Xem lời giải!
Cho phương trình: 4cos^5x.sinx−4sin^5xcosx=sin^24x+m
Xem lời giải!
Cho phương trình: cos4x+6sinxcosx=m
Xem lời giải!
Cho phương trình: (1−a)tan^2x−2cosx+1+3a=0
Xem lời giải!
Cho phương trình: (cosx+1)(cos2x−mcosx)=msin^2x
Xem lời giải!
Cho phương trình: cos2x−(2m+1)cosx+m+1=0
Xem lời giải!
Giải phương trình: (1−tanx)(1+sin2x)=1+tanx
Xem lời giải!
Giải phương trình: cotx−tanx+4sin2x=2/sin2x
Xem lời giải!
Giải phương trình: sin2x+2tanx=3
Xem lời giải!

Các việc cùng chủ đề!


Cho phương trình: (4−6m)sin3x+3(2m−1)sinx+2(m−2)sin2xcosx−(4m−3)cosx=0
Xem lời giải!
Giải phương trình: tanxsin2x−2sin2x=3(cos2x+sinxcosx)
Xem lời giải!
Giải phương trình: sinx−4sin3x+cosx=0
Xem lời giải!
Giải phương trình: 6sinx−2cos3x=5sin4x.cosx/2cos2x
Xem lời giải!
Giải phương trình: sin3x+cos3x+2cosx=0
Xem lời giải!
Giải phương trình: cotx−1=cos2x/(1+tanx)+sin2x−1/2sin2x
Xem lời giải!
Giải phương trình: sinxsin2x+sin3x=6cos3x
Xem lời giải!
Giải phương trình: sin2x+2tanx=3
Xem lời giải!
Giải phương trình: 3cos4x−4sin2xcos2x+sin4x=0
Xem lời giải!
*

Các sách tham khảo do Trung Tâm chức năng Việt phạt hành!


Không kiếm tìm thấy bài viết nào.

Xem thêm: Bật Mí 5+ Cách Làm Kem Bơ Không Bị Đông Đá, Cách Làm Kem Bơ Không Bị Đông Đá


FacebookTwitterEmail
Giải phương trình: 5sinx−2=3(1−sinx)tan2xPrevious
Giải phương trình: cosx(2sinx+3√2)−2cos^2x−1/1+sin2x=1Next

Recommended Posts


Cho phương trình: (4−6m)sin3x+3(2m−1)sinx+2(m−2)sin2xcosx−(4m−3)cosx=0
Giải phương trình: tanxsin2x−2sin2x=3(cos2x+sinxcosx)
Giải phương trình: sinx−4sin3x+cosx=0
Giải phương trình: 6sinx−2cos3x=5sin4x.cosx/2cos2x

No phản hồi yet, showroom your voice below!


Add a bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường nên được đánh dấu *

Comment *


Name *
Email *
Website

giữ tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt y này đến lần phản hồi kế tiếp của tôi.

Xem thêm: Ở Vùng Núi,Cứ Lên Cao 100M Giảm Bao Nhiêu Độ Giảm Đi Bao Nhiêu Độ C


Submit


© 2022 - Hỏi Đáp Toán Học. All rights reserved.
error: nội dung is protected !!