2 GIỜ 15 PHÚT BẰNG BAO NHIÊU GIỜ

     

Bạn đã xem: 1 tháng 5 phút bằng bao nhiêu giây

1/5 giờ = ........ Phút 1 / 1 / 2 tiếng đồng hồ = ....... Phút

1/3 phút = ........ Giây 2 / 1 / 4 phút = ....... Giây

1,2 giờ đồng hồ = ....... Phút 2,5 phút = ........ Giây

67 phút = ........ Tiếng ........ Phút 320 giây = ...... Phút ....... Giây

3 giờ đồng hồ 15 phút = ........ Phút 330 phút = ...... Tiếng

1/5 giờ đồng hồ = 12phút

1/3 tiếng = đôi mươi phút

1,2 tiếng = 72 phút

67 phút = 1 giờ đồng hồ 7 phút

3 tiếng 15 phút = 195 phút

1/1/2 giờ đồng hồ = 90 phút

2/1/4 phút = 135 giây

2,5 phút = 150 giây

320 giây = 5 phút đôi mươi giây

330 phút = 5,5 giờ

Trong bài bác bạn chắc bao gồm 2 câu là láo số

Chúc các bạn học tốt nha !!!

1/5 tiếng = 12 phút 1 / 1 / 2 tiếng đồng hồ = ....... Phút

1/3 phút = 20 giây 2 / 1 / 4 phút = ....... Giây

1,2 giờ đồng hồ = phút 2,5 phút = ........ Giây

67 phút = ........ Giờ đồng hồ ........ Phút 320 giây = ...... Phút ....... Giây

3 giờ đồng hồ 15 phút = ........ Phút 330 phút = ...... Giờ

1/5 giờ = 12 p
Bạn đang xem: 2 giờ 15 phút bằng bao nhiêu giờ

1/3 giờ = trăng tròn p

1,2 giờ = 72 p

67 phút = 1 giờ đồng hồ 7 p

3 giờ 15 phút = 195 p

còn mặt hàng 2 thì mình ko biết có tác dụng nhé

1/5= 12 phút

1/3 giờ= trăng tròn phút

1/2 giờ= 72 phút

67 phút = 1 GIỜ 7 phút

3 tiếng 15 phứt =197 PHÚT

1/1/2 GIỜ = 90 phút

2/1/4 phút = 135 GIÂY

2,5 PHÚT= 150 phút

330 giây = 5,5 GIỜ

Chúc chúng ta học xuất sắc nhé

Hu hu mai sau thyws 7 mình phải thi Khoa , Sử , Địa rồi 1 tháng 5 giờ = 12 phút1/3 phút = đôi mươi giây1,2 tiếng = 72 phút67 phút = 1 giờ 7 phút3 tiếng 15 phút = 195 phútCòn cột 2 mình đắn đo làm. Dưới đây là một vài câu hỏi có thể tương quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Có thể trong đó gồm câu trả lời mà các bạn cần!

TÍNH (đổi)

10 giờ trăng tròn phút ; 4 - 38 phút

7 giờ 14 phút : 3 - 1 giờ đồng hồ 5 phút x 2

(12 phút 15 giây - 6 phút 39 giây ) : 4

1 giờ đồng hồ 15 phút + 75 phút + 1,25 tiếng x8

2 phút 20 giây x 15 + 15 phút -2,5 phút x 5 Đọc tiếp...

6 năm 6 tháng + hai năm 8 mon ; 4 giờ 15 phút + 5 giờ 35 phút ; 6 giờ 42 phút-2 tiếng 24 phút ;7 giờ 3 phút -65 phút ;5 phút 12 giây + 2 phút trăng tròn giây ;4 giờ đồng hồ 43 phút - 1 giờ khoảng 30 phút ;6 phút - 2 phút 15 giây ; 2 giờ 16 phút + 4 phút 30 giây Đọc tiếp...

đánh giá Toán lớp 5 Giải SGK Toán lớp 5 Giải SGK giờ Việt lớp 5 Hỏi đáp Toán lớp 5 Hỏi đáp giờ đồng hồ Việt lớp 5 Hỏi đáp giờ Anh lớp 5


*Xem thêm: Tháng 10 Có 61 Ngày Là Sao, Tại Sao Tháng 10 Có 61 Ngày

Hãy nhập thắc mắc của bạn, bdkhtravinh.vn đã tìm những thắc mắc có sẵn đến bạn. Nếu như không vừa lòng với các câu vấn đáp có sẵn, các bạn hãy tạo thắc mắc mới.
Xem thêm: Uống Trà Nụ Vối Có Tác Dụng Gì ? Cách Sử Dụng Nụ Vối Khô Giá Nụ Vối Khô

Bạn vẫn xem: 01/05 phút bằng bao nhiêu giây

1/5 giờ = ........ Phút 1 / 1 / 2 tiếng đồng hồ = ....... Phút

1/3 phút = ........ Giây 2 / 1 / 4 phút = ....... Giây

1,2 giờ đồng hồ = ....... Phút 2,5 phút = ........ Giây

67 phút = ........ Giờ đồng hồ ........ Phút 320 giây = ...... Phút ....... Giây

3 tiếng 15 phút = ........ Phút 330 phút = ...... Giờ đồng hồ

1/5 giờ đồng hồ = 12phút

1/3 giờ = đôi mươi phút

1,2 giờ = 72 phút

67 phút = 1 tiếng 7 phút

3 giờ đồng hồ 15 phút = 195 phút

1/1/2 giờ = 90 phút

2/1/4 phút = 135 giây

2,5 phút = 150 giây

320 giây = 5 phút trăng tròn giây

330 phút = 5,5 giờ

Trong bài bạn chắc gồm 2 câu là láo lếu số

Chúc bạn học giỏi nha !!!

1/5 giờ đồng hồ = 12 phút 1 / 1 / 2 tiếng đồng hồ = ....... Phút

1/3 phút = 20 giây 2 / 1 / 4 phút = ....... Giây

1,2 giờ đồng hồ = phút 2,5 phút = ........ Giây

67 phút = ........ Giờ ........ Phút 320 giây = ...... Phút ....... Giây

3 giờ 15 phút = ........ Phút 330 phút = ...... Tiếng

1/5 tiếng = 12 p


1/3 giờ đồng hồ = đôi mươi p

1,2 giờ = 72 p

67 phút = 1 tiếng 7 p

3 giờ 15 phút = 195 p

còn sản phẩm 2 thì mình ko biết có tác dụng nhé

1/5= 12 phút

1/3 giờ= 20 phút

1/2 giờ= 72 phút

67 phút = 1 GIỜ 7 phút

3 tiếng 15 phứt =197 PHÚT

1/1/2 GIỜ = 90 phút

2/1/4 phút = 135 GIÂY

2,5 PHÚT= 150 phút

330 giây = 5,5 GIỜ

Chúc bạn học tốt nhé

Hu hu sau này thyws 7 mình nên thi Khoa , Sử , Địa rồi 01/05 giờ = 12 phút1/3 phút = đôi mươi giây1,2 giờ = 72 phút67 phút = 1 giờ đồng hồ 7 phút3 giờ đồng hồ 15 phút = 195 phútCòn cột 2 mình chần chờ làm. Dưới đây là một vài thắc mắc có thể tương quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Rất có thể trong đó tất cả câu trả lời mà các bạn cần!

TÍNH (đổi)

10 giờ trăng tròn phút ; 4 - 38 phút

7 giờ đồng hồ 14 phút : 3 - 1 giờ 5 phút x 2

(12 phút 15 giây - 6 phút 39 giây ) : 4

1 tiếng 15 phút + 75 phút + 1,25 giờ x8

2 phút trăng tròn giây x 15 + 15 phút -2,5 phút x 5 Đọc tiếp...

6 năm 6 mon + hai năm 8 mon ; 4 tiếng 15 phút + 5 giờ 35 phút ; 6 giờ 42 phút-2 tiếng 24 phút ;7 giờ 3 phút -65 phút ;5 phút 12 giây + 2 phút trăng tròn giây ;4 giờ 43 phút - 1 giờ khoảng 30 phút ;6 phút - 2 phút 15 giây ; 2 giờ 16 phút + 4 phút 30 giây Đọc tiếp...

kiểm soát Toán lớp 5 Giải SGK Toán lớp 5 Giải SGK giờ đồng hồ Việt lớp 5 Hỏi đáp Toán lớp 5 Hỏi đáp giờ Việt lớp 5 Hỏi đáp giờ Anh lớp 5

kimsa88
cf68