2(Cosx+Căn3Sinx)Cosx=Cosx-Căn3Sinx+1

     

Câu vấn đáp được đúng đắn chứa thông tin đúng mực và đáng tin cậy, được chứng thực hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên bậc nhất của chúng tôi.


$2cos^2x+2sqrt3sin xcos x -1=cos x-sqrt3sin x$

$Leftrightarrow cos2x+sqrt3sin2x=cos x-sqrt3sin x$

$Leftrightarrow 2sin(2x+dfracpi6)=2sin(dfracpi6-x)$

$Leftrightarrow sin(2x+dfracpi6)=sin(dfracpi6-x)$

$+)TH1: 2x+dfracpi6=dfracpi6-x+k2piLeftrightarrow x=dfrack2pi3$

$+)TH2: 2x+dfracpi6=x+dfrac5pi6+k2piLeftrightarrow x=dfrac2pi3+k2pi$


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Mod ơi , góp em vs https://gamize.vn/cau-hoi/1189592 - cái này chỉ là nhấn xét em làm đúng xuất xắc sai thôi ạ