1G/CM3 BẰNG BAO NHIÊU KG/M3

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: 1g/cm3 bằng bao nhiêu kg/m3


*


Bài 1:tìm x,y biết.

a, 5^X-1=100:2^2

b,3^X+3-234=3^X

c,(X+2).(Y-3)=5

Bài 2:Tìm số nguyên n sao cho

a,n+5 phân tách hết n-2

b, 2n+1 phân chia hết n-5


35g đổi ra = từng nào kg

9,5g đổi ra = từng nào kg

49g thay đổi ra = từng nào kg

31 cm3 ( xăng ti mét khối ) thay đổi ra = bao nhiêu m3 ( mét khối )

24 cm3 ( xăng ti mét khối ) thay đổi ra = bao nhiêu m3 ( mét khối )

34 cm3 ( xăng ti mét khối ) thay đổi ra = từng nào m3 ( mét khối )


*35g thay đổi ra =0,035 kg

*9,5g đổi ra = 0.0095kg

*49g đổi ra = 0,049kg

*31 cm3 ( xăng ti mét khối ) thay đổi ra = 0.000031 m3 ( mét khối )

*24 cm3 ( xăng ti mét khối ) thay đổi ra = 0.000024m3 ( mét khối )

*34 cm3 ( xăng ti mét khối ) thay đổi ra = 0.000034 m3 ( mét khối )

____Gửi ít thôi tự làm cho là bao gồm nha bạn, phải biết cách thay đổi ứng dụng có tác dụng Bt được, kẻo khi đi thi 0 biết làm cho hỏi ai___

*


bên trên các bạn thêm đặc điểm này nhé

sau khi xong chúng ta đổi ra cái này hộ mình

Khối Lượng riêng Của Sỏi (kg/m3 ( mét khối )

nếu chúng ta nào không hình dung được hoàn toàn có thể mở đồ vật lí lớp 6 trang 40 giúp thấy hoặc ghi là bài 12 đồ gia dụng lí lớp 6 thực hành thực tế xác định trọng lượng riêng của sỏi

và cuối cùng chúng ta làm hộ mình loại này

Giá trị mức độ vừa phải của khối lượng riêng của sỏi là

Dtb = (Điền cái trước tiên của bảng cân nặng Riêng Của sỏi (kg/m3) làm việc trên ) + (Điền cái thứ hai của bảng khối lượng Riêng Của sỏi (kg/m3) sinh sống trên ) (Điền loại thứ 3 của bảng cân nặng Riêng Của sỏi (kg/m3) làm việc trên ) : 3 = kilogam / m3cảm ơn chúng ta đã làm hộ mình


Đúng 0

comment (0)

35g=0,035kg

9,5g=0,0095kg

49g=0,049kg

31 cm3=0,000031 m3

24 cm3=0,000024 m3

34 cm3=0,000034 m3


Đúng 0
phản hồi (0)

Đổi những đơn vị sau:

5kg/dm3=....kg/m3 ,

5g/cm3=...kg/m3

5g/l=...kg/m3

3cc=.....ml

50kg/cc=.....kg/m3

3g/dm3=.....kg/m3

3cc=m3

5l=......m3

 


Lớp 6 Toán
1
0
Gửi hủy

1 cc = 1ml


Đúng 0

comment (0)

Pha 500ml rượu vào 1 lít nước.Biết cân nặng riêng của rượu là 790kg/m3 còn nước là 1g/cm3.Hỏi sau khi pha dung dịch đó có trọng lượng riêng là ?kg/m3


Lớp 6 đồ dùng lý Violympic đồ lý 6
2
0
Gửi bỏ

1088.607595


Đúng 0

bình luận (2)

930kg/m3


Đúng 0
comment (0)

Pha 500ml rượu vào 1 lít nước.Biết khối lượng riêng của rượu là 790kg/m3 còn nước là 1g/cm3.Hỏi sau thời điểm pha dung dịch kia có trọng lượng riêng là ?kg/m3


Lớp 6 đồ dùng lý bài bác 3. Đo thể tích của hóa học lỏng
1
0
Gửi hủy

Tóm tắt:

(V_1=500ml=0,0005cm^3)

(V_2=1l=0,001m^3)

(D_1=790kg/m^3)

(D_2=1g/cm^3=1000kg/m^3)

(D=?)

Giải:

Khối lượng của rượu là:

(m_1=V_1.D_1=0,0005.790=0,395left(kg ight))

Khối lượng riêng biệt của nước là:

(m_2=D_2.V_2=0,001.1000=1left(kg ight))

Sau lúc pha dung dịch kia có cân nặng riêng là:

(D=fracm_1+m_2V_1+V_2=frac0,395+10,0005+0,001=930)((kg/m^3))


Đúng 0
phản hồi (0)

Đổi solo vị

a)5,2 tấn = …….kg

b)3 tạ = …….kg

c)8 yến = …….kg

d)276g = …….kg

e)85g = …….kg

f)1,9 g = …….kg

g)21 = …dm3 = …m3

h)500 ml = …dm3 = …m3

i)3,4 dm3 = …dm3 = …m3

k)0,81 = …dm3 = …m3

l)12 ml = …dm3 = …m3

m)81 cm3 = …dm3 = …m3

n)952 cm3 = …dm3 = …m3
Xem thêm: Phân Tích Cái Hay Của Nghệ Thuật Sử Dụng Từ Ngữ Trong Bài Câu Cá Mùa Thu

Lớp 5 Toán
4
0
Gửi hủy

a,5,2 tấn = 5200 kg 

b,3 tạ = 300 kg 

c,8 yến =80 kg


Đúng 0

phản hồi (0)

Kết quả

a) 5200 kg; b) 300 kg; c) 80 kg; d) 0,276 kg; e) 0,085 kg; f) 0,0019 kg; 


Đúng 0
comment (0)

a)5,2 tấn=5200kg

b)3 tạ=300kg

c)8 yến=80kg

d)276g=0,276kg

e)85g=0,085kg

f)1,9g=1900kg

minh bỏ ra biet bang thoineu dung cac ban mang lại minh 1 k nhe


Đúng 0
comment (0)

1.Đổi các đơn vị sau ra m3

a)100 lít

b)120 cm3

c)145 dm3

2.Đổi những đơn vị sau ra g/cm3 với kg/m3

a)1200 kg/m3

b)13600kg/m3

c)2,7 g/cm3

d)7,8 g/cm3

3.Hai đồ gia dụng A và B bao gồm cùng khối lượng.Biết thể tích A phệ gấp 3 lần thể tích vật B.Hỏi cân nặng riêng của đồ vật nào lớn hơn và lớn hơn gấp từng nào lần ?


Lớp 6 vật lý Chương I- Cơ học
3
0
Gửi hủy

1.Đổi các đơn vị sau ra m3

a)100 lít = 0,1m3

b)120 cm3 = 0,00012m3

c)145 dm3 = 0,145m3

2.Đổi các đơn vị sau ra g/cm3 cùng kg/m3

a)1200 kg/m3 = 1,2g/cm3

b)13600kg/m3 = 13,6m3

c)2,7 g/cm3 = 2700kg/m3

d)7,8 g/cm3


Đúng 0
phản hồi (1)

3)

Gọi khối lượng của thứ A là (m_A)

Khối lượng của thiết bị B là (m_B)

Thể tích của đồ gia dụng A là : (V)

Thể tích của vật dụng B là : (dfracV3)

Khối lượng riêng biệt của trang bị A là : (D_A=dfracm_AV) (1)

Khối lượng của đồ gia dụng B là : (D_B=dfracm_BdfracV3) (2)

Từ (1) cùng (2) => (dfracm_AV

=> (D_A


Đúng 0
phản hồi (0)

1. Đổi các đơn vị sau ra m3:

a) 100 lít = 0,1 m3

b) 120 cm3 = 0,00012 m3

c) 145 dm3 = 0,145 m3


Đúng 0
phản hồi (0)

Đổi solo vị

1,9 g =……………kg

21 =…………….dm3=……………m3

500 ml =…………….dm3=……………m3

3,4 dm3 =……………..m3

0,81 =…………….dm3=……………m3

12ml =…………….dm3=……………m3

81cm3 =…………….dm3=……………m3

952 cm3 =…………….dm3=……………m3

 


Lớp 5 Toán
0
0
Gửi diệt

Câu 3:Đổi những đơn vị sau

5kg/dm3=.....kg/m3 50kg/cc=....kg/m3

5g/cm3=...kg/m3 3g/dm3=......kg/dm3

5g/l=.....kg/m3 3cc=.......m3

3cc=......ml 5l=m3

Bài 4.Để kéo một vật dụng nặng 20kg lên rất cao theo phương thẳng đứng buộc phải dùng một lực tối thiểu là bao nhiêu


Lớp 6 đồ lý bài 13. Thiết bị cơ dễ dàng
1
0
gởi Hủy

Câu 3: (chưa lm qa)

Câu 4: Trọng lượng của vật:

(P=10m=10.20=200left(N ight))

Để kéo 1 đồ lên theo phương thẳng đứng, ta phải công dụng 1 lực kéo bằng hoặc to hơn trọng lượng của đồ gia dụng (left(F_kge P_vật ight))

Nên (F_kge200N)

Vậy bắt buộc dùng một lực ít nhất là 200N nhằm kéo vật


Đúng 0

phản hồi (0)


Xem thêm: Trên Điểm Liệt Là Bao Nhiêu, Điểm Liệt Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 Là Mấy Điểm

olm.vn hoặc hdtho
gamize.vn